Tjänster

 

 

 

 

 

Vi tillverkar allt inom rostfritt för:

 

  • Industri
  • Hotell-& restaurang
  • Storkök
  • Sjukvård
  • Båt, bil och mc
  • Konst eller utsmyckning
  • Inredningsarbeten (ex trappor, trappräcken, golvsocklar, bord, bänkar, hyllor)
  • Privata sektorn

 

 

 

Rostfritt stål uppfanns av Harry Brearley 1912 som under experiment med legeringar till kanonrör såg att dessa inte rostade. En vanlig missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget. Faktum är att allt stål rostar under de rätta förhållandena, men rostfritt stål har en betydligt högre motståndskraft mot rostangrepp och annan korrosion än andra stål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostfritt stål är korrosionshärdigt av naturen och behöver inget ytterligare ytskydd för att behålla sin glans och användbarhet under lång tid. Viss rengöring kan vara nödvändig, så att den ursprungliga stålytan bibehåller sina estetiska och korrosionshärdiga kvaliteter. I detta avseende är de rostfria stålen inte annorlunda än andra material som t.ex. glas, plast eller färgat stål, vilka inte heller är underhållsfria.

 

De rostfria stålens självläkande skyddsmekanism

Rostfritt stål är korrosionshärdigt tack vare de legeringsämnen som ingår i materialet. Dessa bildar nämligen en tunn, genomskinlig ”passiv yta” på stålet. Även om denna skyddande hinna bara är några atomer tjockt, så återbildas den spontant från omgivande luft eller vatten. Även om materialet repas eller skadas, så skyddar det passiva ytskiktet mot korrosion. Detta förklarar varför rostfritt stål inte behöver någon ytbeläggning eller annat korrosionsskydd för att bibehålla sin glans även efter decenniers användning

 

Olika typer av rostfritt stål

Det finns ett tusentals olika typer av rostfria stål som framställs kommersiellt, alla med sina unika egenskaper och speciella användningsområden. Följande är en klassificering efter användningsområde

 

- Rostfritt stål är en järnlegering som har god motståndskraft mot rost (korrosion) och andra kemiska angrepp.

 

- Syrafast stål är den vanligaste typen som framställs i världens stålbruk. Den används i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar, t.ex. i diskbänkar, kastruller, matbestick, rördelar, skruvar och muttrar.

 

- Värmebeständigt stål har högre kromhalt, omkring 25% krom, och kan utsättas för höga temperaturer utan att brännas eller missfärgas. Detta stål används till föremål som skall användas i varma miljöer som t.ex detaljer i ugnar och motorer.